Muzejní badatelna

Zdejší knihovní a archivní fond uchovává unikátní sbírku církevní a svatojánské literatury, která byla shromážděna za účelem studia a poznání svatojánských dějin a byla od počátku součástí muzejních sbírek. Dnes je opět zpřístupněna veřejnosti k prezenčnímu studiu. V malé, avšak moderně vybavené badatelně jsou k nahlédnutí některé rukopisné materiály a staré tisky, jakož i novinové články či fotografie, které mohou přispět k hlubšímu poznání dané problematiky. Zvláštním souborem je hudební fond dokládající uměleckou úroveň nepomuckého chrámového kůru a shromažďující zajímavou sbírku svatojánské hudby, mj. též rukopis Svatojánských litanií Jakuba Jana Ryby z roku 1802.

Některé staré tisky, které jsou badatelům k dispozici, jsou opravdu vzácné, pocházejí například z 16. století. Celkem badatelna nabízí ke studiu cca 400 dokumentů.

Badatel má ve studovně k dispozici kromě jiného i počítač s připojením k internetu a za poplatek si může nechat něco vytisknout, okopírovat či naskenovat.

Badatelna, jež přináleží ke Svatojánskému muzeu, je otevřena třikrát v týdnu a jejích služeb je možné využít po předchozím objednání.

Email - detail kalichu


Zlatnická práce


Detail relikviáře

Svatojánské muzeum Nepomuk ROP jihozápad               Nepomuk               Farnost Nepomuk               Biskupství českobudějovické            Navalis        Plzeň 2015        Navalis Kudyznudy.cz - tipy na výlet

2014 © Developed and design by: UNIPEX CZ, s.r.o.