Muzejní expozice

Muzeum věnované sv. Janu Nepomuckému se může pochlubit zajímavou sbírkou uměleckých děl a devocionálií z období 18. – 20. století, dokládajících rozmanitost a bohatost svatojánského kultu. Sv. Jan Nepomucký byl významnou historickou osobností, která svým životem a smrtí vytvořila morální a spirituální odkaz, jenž se záhy rozšířil – zejména zásluhou jezuitského řádu – po celém světě. Kult tohoto našeho nejznámějšího světce a zemského patrona přitom výrazně ovlivnil české výtvarné umění i místní krajinný ráz a rozmanité projevy uměleckého znázorňování vypovídají o náboženské úctě, která mu byla po staletí vzdávána a je živá dodnes. Expozice, nacházející se v přízemních prostorách nepomuckého arciděkanství, navazuje na odkaz někdejšího nepomuckého děkana, resp. arciděkana P. Jana Strnada, jenž zde roku 1930 založil Museum svatojánských a jiných církevních památek, které bylo přístupné až do roku 1950, kdy bylo komunistickým režimem zrušeno.

Expozice Svatojánského muzea je rozdělena do čtyř místností – dle čtyř hlavních témat, kterým se muzeum věnuje. Prvním tematickým okruhem je historie, vývoj muzea a osobnost P. Jana Strnada. V první místnosti si tedy mohou návštěvníci prohlédnout dobové fotografie, ukázky původního záznamového systému muzea či vitrínu věnovanou životu P. Strnada. Druhá část muzea je zasvěcena životu a době svatého Jana Nepomuckého. Zde jsou k vidění sochy, tisky vázající se k tomuto historickému období nebo několik exponátů, které mají souvislost se středověkým Nepomukem. Ve třetí místnosti s názvem Ikonografie a legendy se nacházejí důkazy o všeobecném pojetí a vnímání svatého Jana Nepomuckého – jedná se o lidovou tvorbu či různé dokumenty. Poslední část muzea je věnována Svatojánskému kůru a dále kultu našeho významného světce, jeho kolébce a hrobu. Od dubna 2017 je expozice rozšířena o exponáty a informace týkající se antropologické stránky svatojánské problematiky. Celou expozicí provázejí průvodcovské texty vyvěšené ve vitrínách. V nich si návštěvníci mohou přečíst všechny informace související s exponáty a s osobností svatého Jana Nepomuckého.

Email - detail kalichu


Zlatnická práce


Detail relikviáře

Svatojánské muzeum Nepomuk ROP jihozápad               Nepomuk               Farnost Nepomuk               Biskupství českobudějovické            Navalis        Plzeň 2015        Navalis Kudyznudy.cz - tipy na výlet

2014 © Developed and design by: UNIPEX CZ, s.r.o.