Historie Svatojánského muzea v Nepomuku


Současné Svatojánské muzeum navazuje na odkaz téměř zapomenutého muzea, které v budově nepomuckého arciděkanství existovalo v letech 1929 - 1950. Impuls k jeho založení dala tehdy výstava uspořádaná roku 1929 nepomuckým děkanem P. Janem Strnadem u příležitosti dvoustého výročí svatořečení sv. Jana Nepomuckého, která byla instalována v sále prvního patra budovy děkanství a návštěvníkům představila díla umělecké i lidové tvorby širšího regionu. Pro její velký úspěch bylo záhy rozhodnuto o založení stálé expozice a část vystavených exponátů se stala základem sbírek Musea svatojánských a jiných církevních památek zřízeného roku 1930. Úsilím P. Strnada se podařilo shromáždit zajímavou sbírku historicky i umělecky hodnotných předmětů a vznikla i poměrně rozsáhlá knihovna. Mezi nejvýznamnější přispěvatele a podporovatele muzea patřili - kromě jiných - například místní rodák, historik Alexandr Berndorf, zakladatel a ředitel Národopisného muzea Plzeňska Ladislav Lábek či příbramský profesor Václav Kozel. Řadou cenných exponátů však přispívali i obyčejní lidé z nejrůznějších částí Čech i ze zahraničí. Dobová hospodářsko-politická situace ovšem započatému projektu nepřála a onemocnění P. Jana Strnada a jeho smrt v roce 1939 nakonec přerušily slibné počátky muzea. Přesto zůstalo přístupné až do roku 1950, kdy bylo komunistickým režimem zrušeno.

S umístěním expozice v přízemních prostorách budovy arciděkanství, v nichž je umístěno současné muzeum a které skýtaly vhodnější možnosti prezentace než sál v prvním poschodí, počítaly už původní plány. K přemístění muzea však již tehdy nedošlo, neboť v důsledku nepříznivé ekonomické situace způsobené světovou hospodářskou krizí třicátých let se nedostávalo prostředků potřebných k nutné rekonstrukci těchto prostor.

Teprve v devadesátých letech se podařilo opět navázat na kulturní odkaz P. Strnada, a tak mohla být roku 2015, zásluhou P. Vítězslava Holého i jeho předchůdce P. Františka Cibuzara, slavnostně otevřena nová expozice obnoveného Svatojánského muzea v Nepomuku a zároveň zpřístupněna i muzejní knihovna s badatelnou.

Shrnutí první sezóny

Svatojánské muzeum má za sebou úspěšnou první sezónu, která započala slavnostním otevřením 21. března 2015 a trvala až do konce října. Během této doby muzeum našeho nejslavnějšího rodáka navštívilo velké množství lidí nejen z České republiky, ale i ze zahraničí. Zavítali k nám jedinci z různých koutů světa – např. z rakouské Vídně, z německého Berlína, z Jablonce na Slovensku, z Anglie, Polska či dokonce New Yorku. Nepřicházeli k nám pouze jednotlivci, ale též celé zájezdy či školní skupiny, pro něž byl připraven speciální program. Od všech návštěvníků se nám dostalo pozitivní reakce na naši expozici, což nás velice těší. Muzeum věnované sv. Janu Nepomuckému navštívilo zatím celkem cca 1500 lidí.

Naše muzeum se za uplynulou sezónu zúčastnilo několika akcí, kupříkladu bylo součástí programu nepomucké svatojánské pouti nebo Dnu otevřených dveří města Nepomuk, při němž si zájemci mohli zdarma prohlédnout nejen Svatojánské muzeum, ale i běžně nepřístupný kostel svatého Jakuba Většího.

Oficiální sezóna začátkem listopadu končí, to ale neznamená, že dveře muzea se pro návštěvníky úplně uzavřou. I mimo hlavní sezónu jsme v muzeu stále k dispozici, a to od pondělí do pátku od devíti do šestnácti hodin. V tomto čase je možné si telefonicky či prostřednictvím e-mailu domluvit prohlídku, ať už pro jednotlivce, či pro skupiny.

Email - detail kalichu


Zlatnická práce


Detail relikviáře

Svatojánské muzeum Nepomuk ROP jihozápad               Nepomuk               Farnost Nepomuk               Biskupství českobudějovické            Navalis        Plzeň 2015        Navalis Kudyznudy.cz - tipy na výlet

2014 © Developed and design by: UNIPEX CZ, s.r.o.