Součástí budovy Arciděkanství je také hudební sál, kde pořádáme celoročně různé akce a především koncerty.


INFO OHLEDNĚ PRONÁJMU HUDEBNÍHO SÁLU NA

TEL. Č. 734 435 445

Projekt SZIF: Hudební sál na arciděkanství

V roce 2022 byl sál v rámci projektu SZIF vybavený novými židlemi, osvětlením a ozvučením.

19.2.1. Podprora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje, cílem operace je Podpora projektů konečných žadatelů naplňujících cíle SCLLD MAS svatého Jana Nepomuckého, z.s.