Konferenční sál

Součástí budovy Arciděkanství je také konferenční sál vhodný pro menší společenské akce, různá posezení a promítání. Každoročně zde pořádáme výstavy a promítáme návštěvníkům zajímavé filmy o životě sv. Jana Nepomuckého. Možný je i pronájem sálu.