Výstava Pověsti a příběhy františkánského kláštera v Plzni

(z pera Jaroslava Schiebla a z františkánské klášterní kroniky)


konferenční místnost arciděkanství dle provozu Svatojánského muzea


Autor:

Luděk Krčmář

s využitím textů Jaroslava Schiebla a františkánské kroniky

Výtvarné řešení:

Ludmila Kristová, Miroslav Hakr

Instalace:

Štěpánka Kodýdková

Poděkování:

Iva Tománková, Denisa Křížková, Michal Tejček

Západočeské muzeum v Plzni

Svatojánské muzeum v Nepomuku