Původní románský kostel, založený mnichy z cisterciáckého kláštera ve 12. stol., byl goticky přestavěn na konci 13. století a v 70. letech 14. století.  Zvláštností je barokní věž, postavená nezvykle v ose presbyteria koncem 18. stol. Kostel byl zrušený za josefínských reforem, v letech 1857-59 byl obnoven a upraven v duchu romantické novogotiky. V interiéru se dochovalo mnoho cenných prvků, včetně náhrobku Ladislava ze Šternberka z r. 1566. Vedle kostela stojí budova arciděkanství s mansardovou střechou, přestavěná po požáru roku 1746 podle plánů K.I.Dienzenhofera.